Skapa ett intervallpass

 1. Håll ned UP.
 2. Välj Träning > Intervaller > Ändra > Intervall > Typ.
 3. Välj Distans, Klocka eller Öppen.
  TIPS: Du kan skapa ett öppet intervall genom att välja alternativet Öppen.
 4. Välj Varaktighet, ange en distans eller ett tidsintervall för träningspasset och välj .
 5. Välj BACK.
 6. Välj Vila > Typ.
 7. Välj Distans, Klocka eller Öppen.
 8. Välj vid behov en distans eller ett tidsvärde för vilointervallet och välj .
 9. Välj BACK.
 10. Välj ett eller flera alternativ:
  • För att ställa in antal repetitioner väljer du Repetitioner.

  • För att lägga till en öppen uppvärmning till ditt pass väljer du Uppvärmn. > .

  • För att lägga till en öppen nedvarvning till passet väljer du Varva ned > .