Kryssguidning

När du navigerar eller tävlar mot vinden kan funktionen för kryssguidning hjälpa dig att avgöra om båten får med- eller motvrid. När du kalibrerar kryssguidningen registrerar enheten båtens mätningar för babord glyph icon och styrbord glyph icon kurs över grund (KÖG), och använder KÖG-data för att beräkna den genomsnittliga faktiska vindriktningen glyph icon och båtens kryssningsvinkel glyph icon.Enheten använder dessa data för att fastställa om båten får med- eller motvrid genom vindväxlingar.

Som standard är enhetens kryssguidning inställd på automatisk och enheten räknar om kryssningsvinkeln och den faktiska vindriktningen varje gång babord eller styrbord KÖG kalibreras. Du kan ändra inställningarna för kryssguidningen om du vill ange en fast kryssningsvinkel eller faktisk vindriktning.

Obs!: quatix använder GPS-baserad kurs över grund för att fastställa din kurs i funktionen för kryssguidning och tar inte med andra faktorer som kan påverka båtens riktning, som strömmar och tidvatten, i beräkningen.