Navigera med Kurs mot mål

Du kan peka med enheten på ett avlägset objekt, t.ex. ett vattentorn, låsa enheten i den riktningen och sedan navigera till objektet.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Navigation > Sikta och kör.
  3. Rikta den övre delen av klockan mot ett föremål och välj START.
  4. Välj en aktivitet.

    Navigeringsinformation visas.

  5. Välj START för att börja navigera.
  6. Välj UP eller DOWN för att visa fler datasidor (valfritt).