Påbörja ett träningspass

Innan du kan starta ett träningspass måste du hämta ett träningspass från ditt Garmin Connect konto.

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Träning > Mina träningspass.
  3. Välj ett träningspass.
  4. Välj Kör träningspass.
  5. Välj vid behov en aktivitetstyp.
  6. Tryck på START för att starta tiduret.

När du har påbörjat ett träningspass visar enheten varje steg i passet, det uppsatta målet (valfritt) och information om det pågående träningspasset.