Ta bort alla personliga rekord

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Min statistik > Rekord.
    Obs!: Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
  3. Välj en sport.
  4. Välj Rensa alla rekord > Ja.

    Rekorden tas bara bort för den sporten.