Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från säkert.

  1. Slutför en åtgärd:
    • Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.

    • På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.

  2. Koppla bort kabeln från datorn.