Symbolförklaringar

De här symbolerna kan visas på enhetens eller tillbehörens etiketter.

Växelström. Enheten passar för växelström.

Likström. Enheten passar endast för likström.

Säkring. Anger en säkringsspecifikation eller -plats.

Symbol för WEEE-kassering och -återvinning. WEEE-symbolen sitter på produkten i enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG om återvinning av elektroniskt avfall och elektronisk utrustning (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment). Den är avsedd att förhindra felaktig kassering av den här produkten samt att främja återanvändning och återvinning.