Använda stoppuret

  1. Håll ned UP.
  2. Välj Klocka > Stoppur.
  3. På klockan väljer du START.