Varumärkesinformation

Garmin, Garmin logotypen, ANT‍+, Auto Lap, Auto Pause, quatix, TracBack, VIRB och Virtual Partner är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Connect IQ, Garmin Connect, Garmin Express, tempe och Vector är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. Bluetooth märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Garmin är licensierad. The Cooper Institute och eventuella relaterade varumärken tillhör The Cooper Institute. Firstbeat och Analyzed by Firstbeat är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör Firstbeat Technologies Ltd. iOS är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. som används under licens av Apple Inc. Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Training Stress Score (TSS), Intensity Factor (IF) och Normalized Power (NP) är varumärken som tillhör Peaksware, LLC. Wi‑Fi är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Denna produkt är certifierad av ANT‍+. Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.