Začetek intervalne vadbe

  1. Držite UP.
  2. Izberite Trening > Intervali > Začni z vadbo.
  3. Izberite dejavnost.
  4. Izberite START, da zaženete časovnik.
  5. Če ima intervalna vadba ogrevanje, izberite tipko LAP, da začnete prvi interval.
  6. Sledite navodilom na zaslonu.

Ko končate vse intervale, se prikaže sporočilo.