Nastavitev hitrosti in razdalje senzorja korakov

Pred prilagajanjem hitrosti in razdalje senzorja korakov morate napravo združiti s senzorjem korakov (Združevanje senzorjev ANT‍+).

Napravo lahko nastavite tako, da tempo in razdaljo namesto s podatki GPS izračuna s podatki senzorja korakov.

  1. Držite UP.
  2. Izberite Nastavitve > Tipala.
  3. Izberite senzor korakov.
  4. Izberite Hitrost.
  5. Izberite možnost:
    • Izberite Notranje, ko trenirate z izklopljenim GPS-om, običajno v zaprtem prostoru.

    • Izberite Vedno, da uporabite podatke senzorja korakov ne glede na nastavitve GPS.