Plavanje v odprtih vodah

Preden se odpravite na plavanje, napravo napolnite (Polnjenje naprave).

  1. Na uri izberite START.
  2. Izberite Odprte vode.
  3. Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
  4. Izberite START, da zaženete časovnik.

    Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.

  5. Začnite z dejavnostjo.
  6. Če želite zabeležiti interval (izbirno), izberite LAP.
  7. Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne strani (neobvezno).
  8. Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.