Nastavitev opozoril o sončnem vzhodu in zahodu

Opozorila o sončnem vzhodu in zahodu lahko nastavite tako, da se predvajajo določeno število minut ali ur pred dejanskim sončnim vzhodom ali zahodom.

  1. Držite UP.
  2. Izberite Ura > Alarmi.
  3. Izberite možnost:
    • Izberite Do sonč. zah. > Stanje > Vklopljeno.

    • Izberite Do sonč. vzh. > Stanje > Vklopljeno.

  4. Izberite Čas in vnesite čas.