Počitek med plavanjem v bazenu

Na privzetem zaslonu s počitkom sta prikazana dva časovnika počitka. Prikazana sta tudi čas in razdalja zaključenega intervala.

OPOMBA: Podatki o plavanju se med počitkom ne beležijo.
  1. Med plavanjem izberite LAP, če želite začeti počitek.

    Na zaslonu se prikaže belo besedilo na črnem ozadju in prikaže se zaslon s počitkom.

  2. Če si želite ogledati druge podatkovne zaslone (izbirno), med počitkom izberite UP ali DOWN.
  3. Izberite LAP in nadaljujte s plavanjem.
  4. Ponovite za dodatne intervale počitka.