Uporaba načina Ne moti

Način Ne moti lahko uporabite za izklop osvetlitve zaslona in opozoril z vibriranjem. Ta način lahko na primer uporabite med spanjem ali ogledom filma.

  1. Pridržite tipko LIGHT.
  2. Izberite Do Not Disturb > Vklopljeno.
    NAMIG: Za izklop načina Ne moti, pridržite tipko LIGHT in izberite Do Not Disturb > Izklopljeno.