Vadba z dnevnikom

Dnevnik vadbe je na voljo samo za plavanje v bazenu. Z dnevnikom vadbe lahko ročno beležite nožne serije, plavanje z eno roko ali katero koli vrsto plavanja, ki ne spada v enega od štirih glavnih slogov.

NAMIG: Podatkovne zaslone in polja za plavanje v bazenu lahko prilagodite (Prilagajanje podatkovnih zaslonov).
 1. Na uri izberite START.
 2. Izberite Plav. v baz..
 3. Izberite START, da zaženete časovnik dejavnosti.
 4. Če želite prikazati zaslon z dnevnikom vadbe, med plavanjem v bazenu izberite tipko UP ali DOWN.
 5. Izberite tipko LAP, če želite sprožiti časovnik vadbe.
 6. Ko zaključite interval vadbe, izberite tipko LAP.

  Časovnik vadbe se ustavi, časovnik dejavnosti pa še naprej beleži celotno vadbo.

 7. Izberite razdaljo zaključene vadbe.

  Razdaljo lahko povečujete po korakih, ki temeljijo na velikosti bazena, izbrani v profilu dejavnosti.

 8. Izberite možnost:
  • Če želite začeti drug interval vadbe, izberite tipko LAP.

  • Če želite začeti interval plavanja, izberite tipko UP ali DOWN, da se vrnete na zaslone za plavanje.

 9. Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.