Prilagajanje funkcij zemljevida

  1. Držite UP.
  2. Izberite Nastavitve > Navigacija > Podatkovni zasloni.
  3. Izberite možnost:
    • Če želite vklopiti ali izklopiti zemljevid, izberite Zemljevid.

    • Če želite vklopiti ali izklopiti stran za usmerjanje, kjer je prikazana smer neba ali proga, ki ji morate slediti med navigacijo, izberite Spored.

    • Izberite zaslon, ki ga želite dodati, odstraniti ali prilagoditi.