Nastavitev prikazovalnika smeri

Nastavite lahko prikazovalnik smeri, da se med navigacijo prikaže na podatkovnih straneh. Prikazovalnik kaže na vašo ciljno smer.

  1. Držite UP.
  2. Izberite Nastavitve > Navigacija > Heading Bug.