Ustvarjanje dejavnosti po meri

 1. Držite UP.
 2. Izberite Nastavitve > Programi > Dodaj novo.
 3. Izberite vrsto dejavnosti.
  OPOMBA: Če ustvarjate dejavnost za več športov po meri, boste pozvani, da izberete dve ali več dejavnosti in vključite prehode.
 4. Če je treba, izberite barvo poudarjanja.
 5. Če je treba, izberite ikono.
 6. Izberite ime ali vnesite ime po meri.

  Podvojene dejavnosti bodo vključevale številko, na primer: Triatlon(2).

 7. Izberite možnost:
  • Če želite dejavnost po meri ustvariti iz privzetih nastavitev sistema, izberite Uporabi privzeto.

  • Če želite dejavnost po meri ustvariti iz ene od shranjenih dejavnosti, izberite kopijo obstoječe dejavnosti,

 8. Če je treba, izberite način GPS.
 9. Izberite možnost:
  • Če želite shraniti in uporabljati dejavnost po meri, izberite Končano.

  • Če želite spremeniti določene nastavitve dejavnosti, izberite Urej. nastavit..