Vklop odštevalnika

  1. Držite UP.
  2. Izberite Ura > Štoparica.
  3. Vnesite čas.
  4. Če je treba, izberite Zaženi znova > Vklopljeno, da samodejno znova zaženete časovnik, ko poteče.
  5. Po potrebi izberite Obvestilo in izberite vrsto obvestila.
  6. Izberite Zaženi časovnik.