Obračanje in povečevanje zemljevida

  1. Če si želite ogledati zemljevid, med navigacijo izberite UP ali DOWN.
  2. Držite UP.
  3. Izberite Obračanje/povečava.
  4. Izberite možnost:
    • Če želite preklapljati med obračanjem navzgor in navzdol ter levo in desno ali povečevanjem, izberite START.

    • Če želite obračati ali povečati zemljevid, izberite UP in DOWN.

    • Za izhod izberite BACK.