Umerjanje barometričnega višinomera

Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja samodejno umerjanje na začetni točki GPS. Če poznate točno višino ali pritisk na morski gladini, lahko barometrični višinomer umerite ročno.

  1. Držite UP.
  2. Izberite Nastavitve > Tipala > Višinomer.
  3. Izberite možnost:
    • Za samodejno umerjanje na začetni točki GPS izberite Sam. umer. > Vklopljeno.

    • Za vnos znane nadmorske višine izberite Umeri.