Označevanje lokacije kot točke poti

  1. Na uri izberite START.
  2. Izberite Sidro.
  3. Izberite možnost:
    • Izberite Spusti sidro, da označite lokacijo kot točko poti.

    • Izberite Priprava, da prilagodite nastavitve sidra.