Uporaba načrtov vadb Garmin Connect

Preden lahko prenesete in uporabite načrt vadbe iz storitve Garmin Connect, morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect).‍

V storitvi Garmin Connect lahko poiščete načrt vadbe, razporedite vadbe in proge ter načrt prenesete v napravo.

  1. Napravo priključite na računalnik.
  2. Obiščite www.garminconnect.com.
  3. Izberite in razporedite načrt vadbe.
  4. Preglejte načrt vadbe na koledarju.
  5. Izberite in sledite navodilom na zaslonu.‍