Smučanje ali deskanje po hribu navzdol

Preden se odpravite na smučanje ali deskanje, napravo napolnite (Polnjenje naprave).

 1. Na uri izberite START.
 2. Izberite Smuč./des..
 3. Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
 4. Izberite START, da zaženete časovnik.

  Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.

 5. Začnite z dejavnostjo.

  Funkcija samodejnega začetka je privzeto vklopljena. Ta funkcija samodejno beleži nove smučarske vožnje glede na vaše gibanje. Časovnik se začasno ustavi, ko se prenehate gibati po hribu navzdol in ste na sedežnici. Časovnik ostane začasno ustavljen celotno vožnjo na sedežnici.

 6. Če je treba, se začnite gibati navzdol, da znova zaženete časovnik.
 7. Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne strani (neobvezno).
 8. Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.