Začetek dejavnosti

Ko začnete z dejavnostjo, se GPS samodejno vključi (če je potrebno). Ko z dejavnostjo zaključite, naprava preide v način ure.

  1. Na uri izberite START.
  2. Izberite dejavnost.
  3. Če je treba, sledite navodilom na zaslonu za vnos dodatnih informacij.
  4. Če je treba, počakajte, da se naprava poveže s senzorji ANT‍+.
  5. Če dejavnost potrebuje GPS, pojdite ven in počakajte, da naprava najde satelite.
  6. Izberite START, da zaženete časovnik.
    OPOMBA: Naprava podatkov o vaši dejavnosti ne beleži, dokler ne zaženete časovnika.