Ročno umerjanje senzorja korakov

Pred umerjanjem naprave morate napravo združiti s senzorjem korakov (Združevanje senzorjev ANT‍+).

Priporočamo ročno umerjanje, če poznate faktor umerjanja. Če ste senzor korakov umerili z drugim izdelkom Garmin, morda poznate faktor umerjanja.

  1. Držite UP.
  2. Izberite Nastavitve > Tipala.
  3. Izberite senzor korakov.
  4. Izberite Kalorije Faktor > Nastavi vrednost.
  5. Prilagodite faktor umerjanja:
    • Če je razdalja prekratka, povečajte faktor umerjanja.

    • Če je razdalja predolga, zmanjšajte faktor umerjanja.