Beležite rezultate

  1. Na zaslonu z informacijami o luknji izberite START > Zac. belez. rezult..

    Ko ste na zelenici, se prikaže kartica z rezultati.

  2. Izberite DOWN ali UP, da nastavite rezultat.

    Skupni rezultat glyph icon se posodobi.