Tipkeglyph icon

LIGHT

Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona.

Držite za vklop in izklop naprave.

glyph icon

START

STOP

MOB

Izberite za začetek ali konec dejavnosti ali programa.

Uporabite, da izberete možnost v meniju.

Pridržite, da trenutno lokacijo označite kot točko poti in aktivirate navigacijo.

glyph icon

BACK

LAP

Izberite, če se želite vrniti na prejšnjo stran.

Izberite, če želite med dejavnostjo beležiti kroge ali počitek.

glyph icon

DOWN

Izberite za pomikanje po pripomočkih, menijih in sporočilih.

Držite za ogled ure na kateri koli strani.

glyph icon

UP

Izberite za pomikanje po pripomočkih, menijih in sporočilih.

Izberite, če želite opustiti kratko sporočilo ali obvestilo.

Zadržite, da prikažete glavni meni.