Uporaba merilnika prevožene poti

Merilnik opravljene poti samodejno beleži prepotovano razdaljo in opravljen vzpon.

  1. Držite UP.
  2. Izberite Moja statistika > Merilnik opravljene poti.
  3. Izberite možnost za ogled skupnih vrednosti merilnika opravljene poti.
  4. Če je treba, izberite skupno vrednost, in izberite Da, da merilnik opravljene poti ponastavite na nič.