Povezane funkcije Wi‑Fi

Naprava quatix 3 ima povezane funkcije Wi‑Fi. Program Garmin Connect Mobile za uporabo povezave Wi‑Fi ni obvezen.

Dejavnost se prenese v vaš račun Garmin Connect

Samodejno pošlje dejavnost v vaš račun Garmin Connect takoj, ko jo nehate beležiti.

Vadbe in načrti vadb

Omogoča iskanje in izbiro vadb ter načrtov vadb na spletnem mestu Garmin Connect. Ko naprava naslednjič vzpostavi povezavo Wi‑Fi, se datoteke brezžično pošljejo vanjo.

Posodobitve programske opreme

Naprava prenese najnovejšo posodobitev programske opreme, ko je na voljo povezava Wi‑Fi. Ko naslednjič vklopite ali odklenete napravo, lahko posodobitev programske opreme namestite tako, da sledite navodilom na zaslonu.