Prilagajanje kolesa pripomočkov

Elemente na kolesu pripomočkov lahko prikazujete, skrivate ali premikate.

  1. Držite UP.
  2. Izberite Nastavitve > Pripomočki.
  3. Izberite pripomoček.
  4. Izberite možnost:
    • Če želite pripomoček na kolesu prikazati ali skriti, izberite Stanje.

    • Če želite spremeniti položaj pripomočka na kolesu, izberite Pomik navzgor ali Pomik navzdol.