Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik

OPOZORILO! Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.
OPOZORILO! Baterije hranite izven dosega otrok.
OPOZORILO! Baterij ne dajajte v usta. Če jih pogoltnete, se obrnite na zdravnika ali lokalni center za zastrupitve.
OPOZORILO! Zamenljive gumbne baterije lahko vsebujejo perklorat. Z njimi boste morda morali ravnati drugače. Oglejte si www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
POZOR! Za pravilno recikliranje baterij se obrnite na lokalno službo za odstranjevanje odpadkov.