Nastavitve sidra

Izberite START > Sidro > Priprava.

Dolžina vrvi

Izračuna dolžino vrvi za pomoč pri sidranju.

Globina

Nastavi globino vode.

Odmik premca

Nastavi razdaljo med premcem plovila in lokacijo antene GPS.

Odmik

Nastavi razliko med globino kobilice in lokacijo pretvornika.

Nastavi alarm

Nastavi alarm, ki vas opozori, če se plovilo odmakne od sidrišča za določeno razdaljo.

Posodobi interval

Nastavi časovni interval posodabljanja podatkov o alarmu za sidro.