Začetek dejavnosti veslanja

 1. Združite senzor ANT‍+, kot je merilnik srčnega utripa (izbirno).
 2. Na uri izberite START.
 3. Izberite Veslanje.
 4. Ob uporabi izbirnih senzorjev ANT‍+ počakajte, da naprava z njimi vzpostavi povezavo.
 5. Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
 6. Izberite START, da zaženete časovnik.

  Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.

 7. Začnite z dejavnostjo.
 8. Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne strani (neobvezno).
 9. Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.