Pomoč za prečenje

Med križarjenjem ali jadranjem v veter lahko s funkcijo pomoči za prečenje ugotovite, ali se plovilo obrača stran od cilja ali proti cilju. Ko umerite pomoč za prečenje, naprava zajame meritvi sledi po tleh (COG) za levi glyph icon in desni glyph icon bok plovila in na podlagi podatkov o COG izračuna povprečno smer dejanskega vetra glyph icon in kot prečenja plovila glyph icon.Naprava na podlagi teh podatkov določi, ali se plovilo zaradi spreminjanja smeri vetra obrača stran od cilja ali proti cilju.

V skladu s privzetimi nastavitvami je pomoč za prečenje v napravi nastavljena na samodejno, naprava pa znova izračuna kot prečenja in smer dejanskega vetra ob vsakem umerjanju COG za levi ali desni bok. Nastavitve pomoči za prečenje lahko spremenite z vnosom določenega kota prečenja ali smeri dejanskega vetra.

OPOMBA: Naprava za določitev sledi v funkciji pomoči za prečenje quatix uporablja sled po tleh, določeno z GPS, in ne upošteva drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na smer plovila, kot so tokovi ali plimovanje.