Začetek vadbe

Preden lahko začnete vadbo, jo morate prenesti iz računa Garmin Connect.

  1. Držite UP.
  2. Izberite Trening > Moje vadbe.‍
  3. Izberite vadbo.
  4. Izberite Začni z vadbo.
  5. Če je treba, izberite vrsto dejavnosti.
  6. Izberite START, da zaženete časovnik.

Ko začnete z vadbo, naprava prikaže vsak korak vadbe, cilj (izbirno) in trenutne podatke o vadbi.‍