Nastavitev območij moči

Vrednosti za območja so privzete vrednosti in morda ne bodo ustrezale vašim osebnim sposobnostim. Če poznate svojo vrednost funkcionalnega praga moči (FTP), jo lahko vnesete in omogočite, da programska oprema samodejno izračuna vaše območja moči. Območja lahko ročno nastavite v napravi ali računu Garmin Connect.

  1. Držite UP.
  2. Izberite Moja statistika > Profil uporabnika > Območja moči > Glede na.
  3. Izberite možnost:
    • Izberite W, če si želite ogledati in urediti območja v vatih.

    • Izberite % FTP, če si želite ogledati in urediti območja kot odstotek funkcionalnega praga moči.

  4. Izberite FTP in vnesite vrednost za FTP.
  5. Izberite območje in vnesite vrednost za vsako območje.
  6. Če je treba, izberite Najmanj in vnesite najmanjšo vrednost moči.