Standardne ocene za najvišji VO2

V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.

Moški

Odstotek

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Izjemno

95

55,4

54

52,5

48,9

45,7

42,1

Odlično

80

51,1

48,3

46,4

43,4

39,5

36,7

Dobro

60

45,4

44

42,4

39,2

35,5

32,3

Zmerno

40

41,7

40,5

38,5

35,6

32,3

29,4

Slabo

0–40

< 41,7

< 40,5

< 38,5

< 35,6

< 32,3

< 29,4

Ženske

Odstotek

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Izjemno

95

49,6

47,4

45,3

41,1

37,8

36,7

Odlično

80

43,9

42,4

39,7

36,7

33

30,9

Dobro

60

39,5

37,8

36,3

33

30

28,1

Zmerno

40

36,1

34,4

33

30,1

27,5

25,9

Slabo

0–40

< 36,1

< 34,4

< 33

< 30,1

< 27,5

< 25,9

Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.