Tek na smučeh

Preden se odpravite na tek na smučeh, napravo napolnite (Polnjenje naprave).

  1. Na uri izberite START.
  2. Izberite Tek na smučeh.
  3. Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
  4. Izberite START, da zaženete časovnik.

    Zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.

  5. Začnite z dejavnostjo.
  6. Izberite LAP, če želite beležiti kroge (neobvezno).
  7. Izberite UP ali DOWN, da si ogledate dodatne podatkovne strani (neobvezno).
  8. Ko z dejavnostjo zaključite, izberite STOP > Shrani.