Definicije simbolov

Na nalepkah na napravi ali dodatni opremi so lahko prikazani ti simboli.

Izmenični tok. Naprava je primerna za izmenični tok.

Enosmerni tok. Naprava je primerna samo za enosmerni tok.

Varovalka. Navaja specifikacije ali lokacijo varovalke.

Simbol za odstranjevanje in recikliranje v skladu z direktivo OEEO. Simbol OEEO je na izdelku v skladu z direktivo EU 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Namenjena je preprečevanju neprimernega odlaganja in spodbujanju ponovne uporabe ter recikliranja.