Ročno prenašanje podatkov v Garmin Connect Mobile

  1. Držite UP.
  2. Izberite Nastavitve > Bluetooth > Sinhronizacija.