Podatkovna polja

Povpr. kadenca

Kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutno dejavnost.

Povpr. kadenca

Tek. Povprečna kadenca za trenutno dejavnost.

Kadenca

Kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno opremo za merjenje kadence.

Kadenca

Tek. Koraki na minuto (levi in desni).

Kadenca kroga

Kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni krog.

Kadenca kroga

Tek. Povprečna kadenca za trenutni krog.

Kad. zad. kr.

Kolesarjenje. Povprečna kadenca za zadnji prepotovani krog.

Kad. zad. kr.

Tek. Povprečna kadenca za zadnji prepotovani krog.

Tlak v okolju

Neumerjen okoljski tlak.

Povprečni vzpon

Povprečna navpična razdalja vzpona od zadnje ponastavitve.

Vzpon v krogu

Navpična razdalja vzpona za trenutni krog.

Vzpon v zad. kr.

Navpična razdalja vzpona za zadnji prepotovani krog.

Največji vzpon

Največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na minuto od zadnje ponastavitve.

Vzpon skupaj

Skupna nadmorska višina vzpona od zadnje ponastavitve.

Uravnoteženost

Trenutna uravnoteženost moči levo/desno.

Pov. uravn.-10 s

10-sekundno premično povprečje uravnoteženosti moči levo/desno.

Pov. uravn.-30 s

30-sekundno premično povprečje uravnoteženosti moči levo/desno.

Povpr. uravn.-3 s

Trisekundno premično povprečje uravnoteženosti moči levo/desno.

Povpr. uravn.

Povprečna uravnoteženost moči levo/desno za trenutno dejavnost.

Urav. v krogu

Povprečna uravnoteženost moči levo/desno za trenutni krog.

Baromet. pritisk

Umerjen trenutni tlak.

Smer

Smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Stanje zmoglj.

Vrednost stanja zmogljivosti je ocena vaše zmogljivosti v realnem času.

Kalorije

Količina vseh porabljenih kalorij.

Smer kompasa

Smer, v katero se premikate, na podlagi kompasa.

Smer

Smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Povprečni spust

Povprečna navpična razdalja spusta od zadnje ponastavitve.

Spust v krogu

Navpična razdalja spusta za trenutni krog.

Spust v zad. kr.

Navpična razdalja spusta za zadnji prepotovani krog.

Največji spust

Največja hitrost spusta v metrih ali čevljih na minuto od zadnje ponastavitve.

Skupni spust

Skupna nadmorska višina spusta od zadnje ponastavitve.

Razdalja

Prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.

Razd. na interv.

Prepotovana razdalja za trenutni interval.

Razdalja kroga

Prepotovana razdalja za trenutni krog.

Razd. zad. inter.

Prepotovana razdalja za zadnji prepotovani interval.

Razd. zad. kr.

Prepotovana razdalja za zadnji prepotovani krog.

Pomorska razd.

Prepotovana razdalja v navtičnih metrih ali navtičnih čevljih.

Preostala razd.

Preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razd. do nasled.

Preostala razdalja do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Višina

Višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.

Največja višina

Najvišja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Najmanjša višina

Najnižja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Ime cilja

Zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

P. Č. PR.

Predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Pr. čas do na.

Predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

ČAS POTI

Predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Vpadni kot

Razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in spremembo navpične razdalje.

Vpadni kot cilja

Vpadni kot, potreben za spust s trenutnega položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Višina GPS-a

Nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z napravo GPS.

Smer GPS-a

Smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih signalov GPS.

Naklon

Izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja). Če na primer za vsake 3 metre (10 čevljev) vzpona prepotujete 60 metrov (200 čevljev), je naklon 5 %.

ČST

Čas v posameznem koraku, ki ga med tekom porabite na tleh, izmerjen v milisekundah. Čas stika s tlemi se ne računa med hojo.

Povprečni ČST

Povprečni čas stika s tlemi za trenutno dejavnost.

ČST kroga

Povprečni čas stika s tlemi za trenutni krog.

Uravnot. ČST

Uravnoteženost časa stika s tlemi med levo in desno nogo pri teku.

Pov. uravn. ČST

Povprečna uravnoteženost časa stika s tlemi za trenutno sejo.

Uravn. ČST krog.

Povprečna uravnoteženost časa stika s tlemi za trenutni krog.

Smer gibanja

Smer, v katero se premikate.

Srčni utrip

Srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.

% rezer. SU

Odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem).

SU % najvišjega

Odstotek najvišjega srčnega utripa.

Povprecni SU

Povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.

Povpr. % RSU

Povprečni odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za trenutno dejavnost.

Povpr. % najv. SU

Povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutno dejavnost.

Int. povp. SU

Povprečni srčni utrip za trenutni interval plavanja.

Int. povp. % RSU

Povprečni odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za trenutni interval plavanja.

Int. povp. % najv.

Povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutni interval plavanja.

Int. najviš. SU

Najvišji srčni utrip za trenutni interval plavanja.

Int. najviš. %RSU

Najvišji odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za trenutni interval plavanja.

Int. najv. % najv.

Najvišji odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutni interval plavanja.

Srčni utrip kroga

Povprečni srčni utrip za trenutni krog.

% RSU kroga

Povprečni odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za trenutni krog.

SU na krog

Povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutni krog.

SU zadnj. kroga

Povprečni srčni utrip za zadnji prepotovani krog.

Obm. srč. utr.

Trenutno območje vašega srčnega utripa (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).

Krogi

Število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.

Dolzine

Število dolžin bazena, preplavanih med trenutno dejavnostjo.

Dolž. intervalov

Število dolžin bazena, preplavanih med trenutnim intervalom.

Cilj Položaj

Položaj končnega cilja.

Širina/dolžina

Trenutni položaj v zemljepisni širini in dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Položaj

Trenutni položaj glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Naslednja t. poti

Naslednja točka na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

S proge

Razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Tempo na 500 m

Trenutni tempo plavanja na 500 metrov.

P. tempo/500 m

Povprečni tempo plavanja na 500 metrov za trenutno dejavnost.

Tem./500 m v kr.

Povprečni tempo plavanja na 500 metrov za trenutni krog.

T./500 m v z. kr.

Povprečni tempo plavanja na 500 metrov za zadnji krog.

Povprečni tempo

Povprečni tempo za trenutno dejavnost.

Tempo

Trenutni tempo.

Tempo intervala

Povprečni tempo za trenutni interval.

Tempo kroga

Povprečni tempo za trenutni krog.

Tem. na zad. int.

Povprečni tempo za zadnji zaključeni interval.

Tempo zad. kr.

Povprečni tempo za zadnji prepotovani krog.

Tem. na zad. dol.

Povprečni tempo za zadnjo opravljeno dolžino bazena.

Enakom. pog.

Meritev, kako enakomerno kolesar pritiska na pedali ob vsakem obratu.

Moč

Trenutna izhodna moč v vatih.

% FTP

Trenutna izhodna moč kot odstotek funkcionalnega praga moči.

Povpr. moč-10 s

10-sekundno premično povprečje izhodne moči.

Povpr. moč-30 s

30-sekundno premično povprečje izhodne moči.

Povpr. moč-3 s

3-sekundno premično povprečje izhodne moči.

Povprečna moč

Povprečna izhodna moč za trenutno dejavnost.

Intensity Factor

Intensity Factor za trenutno dejavnost.

Moc kroga

Povprečna izhodna moč za trenutni krog.

Moč zad. kroga

Povprečna izhodna moč za zadnji opravljeni krog.

Največja moč

Najvišja izhodna moč za trenutno dejavnost.

Najv. moč v kr.

Največja izhodna moč za trenutni krog.

NP

Normalized Power za trenutno dejavnost.

Normaliz. krog

Povprečna Normalized Power za trenutni krog.

Norm. zad. krog

Povprečna Normalized Power za zadnji opravljeni krog.

Moc v tezi

Trenutna moč, merjena v W na kg.

TSS

Training Stress Score za trenutno dejavnost.

Območje moči

Trenutni razpon izhodne moči (od 1 do 7) na podlagi FTP-ja ali nastavitev po meri.

Ponavljanje vkl.

Časovnik za zadnji interval in trenutni počitek (plavanje v bazenu).

Časovnik postan.

Časovnik za trenutni počitek (plavanje v bazenu).

Hitrost

Trenutna hitrost potovanja.

Povpr. hitrost

Povprečna hitrost za trenutno dejavnost.

Hitrost kroga

Povprečna hitrost za trenutni krog.

Hitr. zad. kroga

Povprečna hitrost za zadnji prepotovani krog.

Največja hitrost

Največja hitrost za trenutno dejavnost.

Pomorska hitrost

Trenutna hitrost v vozlih.

Koraki

Število korakov, ki jih je zabeležil senzor korakov.

Povp. razd./zav.

Povprečna prepotovana razdalja na zavesljaj med trenutno dejavnostjo.

Int. razd./zavesl.

Povprečna prepotovana razdalja na zavesljaj na trenutnem intervalu.

Int. raz./zav. v k.

Povprečna prepotovana razdalja na zavesljaj med zadnjim zaključenim intervalom.

Razd./zavesljaj

Prepotovana razdalja na zavesljaj.

Zavesljaji

Skupno število zavesljajev za trenutno dejavnost.

Zaves. na inter.

Skupno število zavesljajev na trenutnem intervalu.

Zav. zad. inter.

Skupno število zavesljajev na zadnjem preplavanem intervalu.

Zav. zad. dolž.

Skupno število zavesljajev na zadnji preplavani dolžini bazena.

Povpr. zav./dol.

Povprečno število zavesljajev na dolžino med trenutno dejavnostjo.

Zav./dolž. na int.

Povprečno število zavesljajev na dolžino na trenutnem intervalu.

Tempo zaves.

Število zavesljajev na minuto (spm).

Pov. tempo zav.

Povprečno število zavesljajev na minuto (spm) med trenutno dejavnostjo.

TZ INT

Povprečno število zavesljajev na minuto (spm) na trenutnem intervalu.

Tem. zav. z. int.

Povprečno število zavesljajev na minuto (spm) na zadnjem preplavanem intervalu.

Tem. zav. z. dol.

Povprečno število zavesljajev na minuto (zamahov/minuto) na zadnji preplavani dolžini bazena.

Vrsta zaves. int.

Trenutna vrsta zavesljajev za interval.

Vr. zav. zad. int.

Vrsta zavesljajev na zadnjem preplavanem intervalu.

Vr. zav. dolž.

Vrsta zavesljajev na zadnji preplavani dolžini bazena.

Povpr. SWOLF

Povprečni rezultat swolf za trenutno dejavnost. Rezultat swolf je vsota časa ene dolžine in števila zamahov za to dolžino (Plavalna terminologija). Pri plavanju v odprtih vodah se za izračun rezultata swolf uporabi dolžina 25 metrov.

SWOLF zad. dol.

Rezultat swolf na zadnji preplavani dolžini bazena.

SWOLF na interv.

Povprečni rezultat swolf na trenutnem intervalu.

SWOLF ZAD INT

Povprečni rezultat swolf na zadnjem preplavanem intervalu.

Sončni vzhod

Čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.

Sončni zahod

Čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.

Temperatura

Temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva na senzor temperature.

Najvec 24-urni

Najvišja temperatura, zabeležena v zadnjih 24 urah.

Najmanj 24-urni

Najnižja temperatura, zabeležena v zadnjih 24 urah.

Povpr. čas kroga

Povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.

Pretečeni čas

Zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za 5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni čas 35 minut.

Cas intervala

Čas na štoparici za trenutni interval.

Cas kroga

Čas na štoparici za trenutni krog.

Čas na zad. int.

Čas na štoparici za zadnji zaključeni krog.

Čas zad. kroga

Čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.

Dolžina koraka

Dolžina koraka od enega stika s tlemi do drugega, izmerjena v metrih.

Pov. dolž. koraka

Povprečna dolžina koraka za trenutno sejo.

Dol. kor. v kr.

Povprečna dolžina koraka za trenutni krog.

Čas v območju

Čas, ki je pretekel v vsakem območju srčnega utripa ali moči.

Ura

Čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).

Čas do nasl.

Predviden preostali čas do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Štoparica

Trenutni čas na odštevalniku.

Učinkovitost navora

Meritev, kako učinkovito kolesar poganja.

Training Effect

Trenutni vpliv (od 1,0 do 5,0) na telesno pripravljenost.

HIT DO C

Hitrost, s katero se približujete cilju po načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Navp. r. do cilja

Nadmorska višina med trenutnim položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Navpično nihanje

Količina poskakovanja med tekom. Navpično premikanje telesa, izmerjeno v centimetrih za posamezen korak.

Povpr. navp. nih.

Povprečna količina navpičnega nihanja za trenutno dejavnost.

Navp. nih. kr.

Povprečna količina navpičnega nihanja za trenutni krog.

Navpično razmerje

Razmerje med navpičnim nihanjem in dolžino koraka.

Pov. navp. razm.

Povprečno razmerje med navpičnim nihanjem in dolžino koraka za trenutno sejo.

Navp. r. v krogu

Povprečno razmerje med navpičnim nihanjem in dolžino koraka za trenutni krog.

Navpična hitrost

Hitrost vzpona ali spusta glede na čas.

Nav. hit. do cilja

Hitrost vzpona ali spusta glede na vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Delo

Skupno opravljeno delo (moč) v kilojoulih.