Rozpoczynanie treningu interwałowego

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Trening > Interwały > Zacznij trening.
  3. Wybierz aktywność.
  4. Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
  5. Jeśli trening interwałowy obejmuje rozgrzewkę, wybierz LAP, aby rozpocząć pierwszy interwał.
  6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Po zakończeniu wszystkich interwałów zostanie wyświetlony komunikat.