Zatrzymywanie treningu interwałowego

  • Wybranie LAP w dowolnym momencie kończy interwał.
  • Aby zatrzymać stoper w dowolnym momencie, wybierz STOP.
  • W przypadku dodania ćwiczeń rozluźniających do treningu interwałowego, wybierz LAP, aby zakończyć trening interwałowy.