Ustawianie alarmu

Można ustawić maksymalnie dziesięć osobnych alarmów. Możesz ustawić jednokrotne włączenie alarmu lub wybrać regularne powtarzanie alarmu.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Zegar > Budzik > Dodaj alarm.
  3. Wybierz kolejno Stan > Włączony.
  4. Wybierz Aktualny czas i podaj godzinę alarmu.
  5. Wybierz Powiadomienie i określ rodzaj powiadomienia (opcjonalnie).
  6. Wybierz Częstotliwość i wybierz, kiedy alarm ma być powtórzony.
  7. Wybierz kolejno Podświetlenie > Włączony, aby wraz z alarmem włączało się podświetlenie.