Edytowanie zapisanych pozycji

Możesz usunąć zapisaną pozycję albo edytować jej nazwę, informacje o wysokości i pozycji.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Nawigacja > Zapisane pozycje.
  3. Wybierz zapisaną pozycję.
  4. Wybierz jedną z opcji, aby edytować pozycję.