Ustawianie alertów wschodu i zachodu słońca

Możesz ustawić alerty wschodu i zachodu słońca, które będą się włączać na określoną liczbę minut lub godzin przed wystąpieniem tych zjawisk.

  1. Przytrzymaj UP.
  2. Wybierz kolejno Zegar > Alerty.
  3. Wybierz opcję:
    • Wybierz kolejno Do zach.słoń. > Stan > Włączony.

    • Wybierz kolejno Do wsch. sł. > Stan > Włączony.

  4. Wybierz Aktualny czas i podaj godzinę.