Odpoczynek w trakcie pływania na basenie

Domyślny ekran odpoczynku wyświetla dwa liczniki czasu odpoczynku. Pokazuje on także czas i dystans ostatniego ukończonego interwału.

UWAGA: Dane pływania nie są rejestrowane podczas odpoczynku.
  1. W trakcie pływania wybierz LAP, aby rozpocząć odpoczynek.

    Wyświetlacz zmieni kolorystykę i przełączy się na biały tekst na czarnym tle, po czym pojawi się ekran odpoczynku.

  2. W trakcie odpoczynku wybierz UP lub DOWN, aby wyświetlić pozostałe ekrany danych (opcjonalnie).
  3. Wybierz LAP, aby kontynuować pływanie.
  4. Powtórz to dla każdego dodatkowego interwału odpoczynku.