Korzystanie z trybu Nie przeszkadzać

Trybu Nie przeszkadzać można używać do wyłączania podświetlenia i alertów wibracyjnych. Na przykład tryb ten można włączać na czas snu lub oglądania filmu.

  1. Przytrzymaj LIGHT.
  2. Wybierz kolejno Do Not Disturb > Włączony.
    PORADA: Aby wył. tryb nie przeszkadzać, przytrzymaj LIGHT i wybierz Do Not Disturb > Wyłączony.